Informacje ogólne :

  • Ustrój polityczny – republika parlamentarna
  • Stolica – Tallin
  • Powierzchnia – 45,2 tys. km²
  • Liczba mieszkańców – 1,316 mln
  • Waluta – euro EUR
  • Język urzędowy –  estoński, rosyjski

Polowania :

Dzięki swojemu korzystnemu położeniu, Estonia oferuje myśliwym wspaniałe, pełne emocji polowania na łosie w trakcie bukowiska. Populacja tego gatunku jest szacowana na 4-5 osobników na każde 1000 ha powierzchni. Polowanie na łosie odbywa się jesienią i polega na podchodzie „buczącego” byka. Dodatkowo , przy okazji polowania na łosie, możliwe jest polowanie na bobry.

Organizujemy również polowania zbiorowe na łosie ( byki, klępy i łoszaki) oraz dziki dla grupy myśliwych, liczącej min. 8 osób.